Behzad Bolour

Behzad Bolour

هر کسی مونترال می ره باید حتما یکسری به فروشگاه بزرگ برادران اخوان بزنه
این فروشگاه امپراطوری مواد غذايی و مواد فرهنگیه ایرانیه

امپراطوری ای به مساحت 500 متر مربع و ارتفاع چهارمتر و سی سانت. امپراطوری ای با رنگهای سبز و سرخ و نارنجی ، با طعم زیتون و انار و با بوی خورشت قیمه و با صدای تنبک و تار

فروشگاه اخوان خیلی توجه جلب می کنه. علت اینکه مغازه همیشه شلوغه
همه اجناس برق می زنه
فروشگاه از شیر مرغ توش پیدا می شه تا جون آدمیزاد
و احتمالا مثل یک فروشگاه بزرگ خارجیه ولی اجناس ایرانی هم داره